Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Zielona Góra, Wrocław, WarszawaPosiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.Sławomir Chmielewski /doradca podatkowy/

Ceny transferowe

Ceny transferowe - pojęcie

Ceny transferowe to cena towarów, usług, wartości niematerialnych i prawnych stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Odpowiednie kształtowanie cen transferowych może prowadzić niekiedy do tzw. przerzucenia dochodu, tj. profit shirting.

W celu wyeliminowania przerzucania dochodów ceny powinny być ustalane w taki sposób, w jaki zostałyby ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (zgodnie z zasadą "ceny rynkowej" - arms length principle).

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają szczególnemu zainteresowaniu organów podatkowych.

Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekroczenie łącznej kwoty wymagalnych w danym roku podatkowym świadczeń powoduje obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. Dotyczy to nie tylko podmiotów powiązanych, ale również kontrahentów dokonujących płatności podmiotom posiadającym miejsce zamieszkania albo siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Kancelaria Podatkowa w tym zakresie proponuje:

  1. Sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. przygotowania, aktualizacja lub analizie przygotowanej przez Klienta obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi wymaganej przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
     
  2. Opiniowanie umów z podmiotami powiązanymi tj: analiza i opiniowanie umów handlowych zawieranych przez podmioty powiązane ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych a zwłaszcza przepisów o cenach transferowych,
     
  3. Pomoc w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych tj. udział i pomoc w trakcie kontroli podatkowych dotyczących cen transakcyjnych, w tym przygotowanie odpowiedniej argumentacji i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika w zakresie cen transferowych,
     
  4. Pomoc w celu zawarcia porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych tj. doradztwo na wszystkich etapach procedury porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych, w tym prawidłowe sporządzenie wniosków, przekazywanie informacji i przygotowanie materiałów dotyczących metodologii kalkulacji ceny.

 

Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski


Warszawa, Wrocław,
Zielona Góra

biuro tel. 68 363 83 28
tel. kom. 505 149 003
tel. kom. 502 163 881

poczta e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary